Ādažu novadā tapusi viena no modernākajām skolām Baltijā – energoefektīva, ar inovatīvu ventilācijas sistēmu, no Skandināvijas aizgūtu ēdināšanas kārtību, mīkstā seguma iekšpagalmiem, ar krāsu navigācijas sistēmu, āra basketbola laukumu un sporta zāli.

Skolā izbūvēti 2 iekšpagalmi ar mīksto segumu, kas no ārpuses nav redzami. Vienā iekšpagalmā ierīkota aktīvā zona – ar 2 izmēru pumpām, pa kurām var skriet un lēkāt, bet otrā – līdzena virsma ar dažādām spēlēm (šahs, Riču-Raču u.c.).

Visi gaiteņi mācību korpusā izkārtoti ap stikloto iekšpagalmu, lai tajos nodrošinātu dabisko gaismu. Lai bērniem skolā būtu vieglāk orientēties, visas 32 mācību klases katrā stāvā sadalītas 4 blokos, kur katram piešķirta sava krāsa. Katrā stāvā ir 4 oranžas, 4 zaļas, 4 sarkanas un 4 zilas klases. Atbilstošā krāsā ir linoleja fragmenti, ko var redzēt no gaiteņa tālākā gala, pie klases ieejas durvīm un pašā klasē.

Jaunajā sākumskolā izstrādāta ēdināšanas sistēma, kas plaši izplatīta Skandināvijā un pat Igaunijā, bet Latvijā vēl tikai sāk veidoties. Tā ir skolēnu pašapkalpošanās, kad bērni, sākot no 1. klases, paši izvēlas ēdienu, kas, pirmkārt, nodrošina to, ka bērns tiešām ir paēdis, otrkārt, tā ir pedagoģijas sastāvdaļa, treškārt, šāda ēdināšanas sistēma mazina atkritumu daudzumu un, ceturtkārt, tā ļauj dubultā samazināt ēdamzāles platību, izveidojot tikai 100 sēdvietu. Lai nodrošinātu bērnu ēdināšanu 2 lielajos starpbrīžos un izvairītos no bērnu drūzmēšanās, izveidotas 2 atsevišķas ēdamzālēs – pirmajā un otrajā stāvā. Liels ieguvums Ādažu novada iedzīvotājiem ir arī sporta zāles izbūve, jo ārpus mācību procesa laika sporta zāle tiks izīrēta dažādu sporta veidu treniņiem un sacensību norisēm.

Ādažu sākumskolas 1. un 2. kārtas būvdarbi notika Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta «Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā» ietvaros, un tos veica SIA «Monum» atbilstoši SIA «Nams» izstrādātajam būvprojektam. Būvdarbu uzraudzību veica SIA «Būvuzraugi LV».

Uzsākot 2019./2020. mācību gadu, izbūvēta Ādažu sākumskolas 1. un 2. kārta (1.kārta – mācību klases 1.-4.klasei, 2.kārta – sporta zāle). Abu kārtu būvdarbi izmaksāja 12 257 871,50 eiro (bez PVN). Kopējās 1. un 2.kārtas izbūves izmaksas (t.sk., projektēšana, būvuzraudzība u.c.) bija 15 324 002 eiro. No tām pašvaldība finansēja 11 307 368 eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonds – 2 308 035 eiro un valsts budžeta dotācija – 1 708 599 eiro. Atbilstoši projektā plānotajam Ādažu sākumskolas 3. kārtas (specializēto mācību kabinetu) izbūve jāveic līdz 2022.gadam.

www.db.lv