Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪKVIS) modernizācijai laika periodā no 2020.gada līdz 2022.gadam tiks tērēti 4 500 000 eiro, no kuriem 675 000 eiro nāks no valsts budžeta, bet atlikušie 3 825 000 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļi, paredz valdības šodien atbalstītais rīkojuma projekts “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā”.

Projekta anotācijā norādīts, ka tā mērķis ir nodrošināt kadastra datu pieejamību sabiedrībai, kā arī klientiem nodrošināt efektīvus, starp valsts informācijas sistēmām integrētus biznesa procesus un e-pakalpojumus datu reģistrācijai, aktualizācijai un izmantošanai.

NĪKVIS pielāgošana jauniem procesiem, datu apmaiņai ar citām valsts informācijas sistēmām un datu pakalpojumu attīstība nodrošinās publiskā sektora darbības efektivitāti un sabiedrības administratīvā sloga samazināšanu – aptuveni 1,59 miljoni eiro gadā. Piemēram, iedzīvotājiem veicot darbības, kas saistītas ar nekustamajiem īpašumiem, vairs nebūs jādodas uz divām dažādām iestādēm, bet visus procesus varēs nodrošināt, ierodoties tikai vienā iestādē, skaidroja Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

Anotācijā skaidrots, ka ar projektu iecerēts pilnveidot valsts teritorijā esošo nekustamo īpašumu, to objektu, zemes vienību daļu un to īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju uzskaites un pārraudzības procesus, lai nodrošinātu īpašuma vienotas reģistrācijas procedūru starp NĪVKIS un Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu (VVDZ).

Tāpat plānots paaugstināt datu kvalitāti, ticamību un aktualitāti NĪVKIS, paredzot būvju izmaiņu deklarēšanu un kadastra datu izmaiņu monitoringu, un pilnveidot NĪVKIS datu apmaiņas procesus ar citām valsts informācijas sistēmām, optimizējot Valsts zemes dienesta (VZD) biznesa procesus.

Atbilstoši projektam arī nepieciešams pilnveidot kadastrālās vērtēšanas procesus, nodrošinot kadastrālās vērtības modeļu pilnveidošanu, kā arī jaunu funkciju īstenošanu attiecībā uz jūras objektu reģistrāciju NĪVKIS.

Projekta īstenošanai tiks izveidota projekta vadības grupa, kas nodrošinās projekta mērķu un rezultātu sasniegšanu, vadīs projekta darbību īstenošanu – sekojot projekta tvērumam, termiņiem un plānojot finanšu plūsmu, koordinēs sadarbības partneru iesaisti, organizēs publiskos iepirkumus un pārvaldīs projekta riskus un problēmas.

Šogad no valsts budžeta ir nepieciešami 18 000 eiro, 2021.gadā – 324 750 eiro, bet 2022.gadā – 332 250 eiro.