Otrdien, 26. novembrī tautsaimniecības komisija konceptuāli atbalstīja jauna Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likuma projektu, lai regulētu starpnieku darbības tiesiskos pamatus un nodrošinātu šo personu profesionālās darbības uzraudzībuVienota un kvalitatīva profesionālās darbības uzraudzība no valsts puses ir ļoti vērtīga gan nozarei, gan sabiedrībai kopumā. Godīgi nekustamo īpašumu starpnieki ir ļoti ieinteresēti, lai šī nozare kļūtu arvien sakārtotāka un caurspīdīgāka, padarot konkrētos profesionāļus konkurētspējīgākus. Tieši negodprātīgo nozares censoņu dēļ, kuri starpniecības pakalpojumus sniedz nekvalitatīvi un bieži vien nelegāli, cieš visas nozares reputācija kopumā. Kopējs starpnieku reģistrs, kurā var iekļūt un palikt, izpildot konkrētas prasības, palīdzēs arī patērētājiem, palīdzot pieņemt pareizo izvēli, uzsākot sadarbību ar starpnieku.

Tomēr ir jāapzinās, ka katru labu ideju var sabojāt nepareizs tās izpildījums. Ir ļoti svarīgi, lai ar konkrētā likuma ieviešanu praksē netiktu kultivēta nozares “pelēkās zonas” attīstība. Attiecīgi, ja šis reģistrs rezultēsies apjomīga un neefektīva birokrātiskā sloga piešķiršanā aģentiem un aģentūrām un ja attiecīgā ministrija nespēs šo reģistru uzturēt ekonomiski efektīvi, tas rezultēsies lielos papildu izdevumos pakalpojuma sniedzējiem. Šādas sekas īpaši smagas var būt nozares jaunākajiem pārstāvjiem, mazākajiem uzņēmumiem.

Ar jauno regulējumu ir svarīgi celt nozares sniegtā pakalpojuma kvalitāti, pasargājot godprātīgus tā sniedzējus un saņēmējus. Ļoti iespējams, ka šī brīža politiskajā situācijā pastāv arī risks, ka, nekoncentrējoties uz nozares patiesajiem izaicinājumiem, jaunais regulējums rezultētos neefektīvās un vēl sarežģītākās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmās, kuras aģentūrām jāievieš un jāuztur, taču nekoncentrētos uz nozares sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Šādi apgrūtinājumi var izskatīties labi dažādu globālo finanšu uzraudzības iestāžu acīs, taču praktisku rezultātu nozarei nesniegs. Tieši pretēji, tie novērstu starpnieku darbu no viņu galvenā uzdevuma- kvalitatīvi un godprātīgi apkalpot klientus.

Neatkarīgs, ministrijas vadīts starpnieku reģistrs un starpniecības pakalpojumus regulējošs likums ir ļoti labas ziņas gan godprātīgam pakalpoju sniedzējam, gan šī pakalpojuma patērētājam. Ja iesāktais process tiks paveikts pietiekoši profesionāli, koncentrējoties uz pakalpojuma sniedzēja profesionalitāti un klienta drošību, tas nodrošinās nozares prestiža un kvalitātes kāpumu un kopumā drošākus nekustamā īpašuma darījumus.

www.db.lv