Latvijas politiķi pēta iespēju mainīt pašreizējo nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas praksi. Ierosinātie grozījumi likumā Par valsts nekustamā īpašuma kadastru un likumā Par nekustamā īpašuma nodokli paredz atbrīvojumu no nodokļiem vienīgajam mājoklim, kura vērtība nepārsniedz 100 000 eiro. Atsevišķiem mājokļiem ar augstāku kadastrālo vērtību tiek ierosināts piemērot zemākas nodokļu likmes. Proti, ja nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība pārsniegs 100 000 eiro, tad ar nodokli tiks aplikta tikai starpība starp īpašuma kadastrālo vērtību un 100 000. Visām šīm iniciatīvām vēl ir jābūt apstiprinātām Saeimā.