Ņemot vērā Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas aprēķinus, galvaspilsētā ir 699 sliktā stāvoklī esoši nekustamo īpašumu objekti. No tiem 231 tiek klasificēts kā A kategorijas objekts – vissliktākajā un neizskatīgākajā tehniskajā stāvoklī esoši. 2020.gadā 110 šādiem graustiem tiks piemērots paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme 3% apmērā. 2019.gadā palielinātais nodoklis degradētajiem nekustamā īpašuma objektiem Rīgas budžetā ienesa papildu 2,66 miljonus eiro.