Nonākot situācijā, kad īpašumā esošais dzīvoklis vai māja pašam nav nepieciešami, loģisks risinājums ir nodot nekustamo īpašumu īrē, lai kāds par to parūpētos, segtu komunālo pakalpojumu rēķinus un, galu galā, lai īpašums nestu peļņu. Apzinoties, ka mājoklis bieži vien ir pats vērtīgākais personai piederošais īpašums, ir svarīgi to uzticēt kādam, kas tā stāvokli nepasliktinās un neradīs zaudējumus vai nepatīkamus pārsteigumus.

Sagatavojot savu īpašumu izīrēšanai, ir jāizvēlas – piedāvāt to mēbelētu vai nemēbelētu. Mazajām platībām visbiežāk nepieciešams būt mēbelētām, jo to īrnieki mēdz būt jauni cilvēki, kas vēl nav nodibinājuši ģimeni un radījuši pēcnācējus, viņiem nav savas iedzīves vai īpaši specifisku prasību.

Īpašumos ar vairākām guļamistabām, situācija ir citāda. Šajā gadījumā, kad potenciālais īrnieks var būt ģimene ar bērniem, nekad nevar paredzēt bērnu vecumu un to, kāda veida mēbeles viņiem būs nepieciešamas. Lielākus dzīvokļus īrei var piedāvāt atbrīvotus no mēbelēm. Lai iegūtu savus sapņu īrniekus, radiet vidi, kas šādām personām būtu interesanta. Dažkārt nelielas investīcijas vizuālā stāvokļa uzlabošanā, novecojušo un dīvaino elementu aizvākšanā, var rezultēties krietni lielākā potenciālajā īres maksā.

Kad īpašums ir sagatavots, jāķeras pie īrnieku meklēšanas. Nevajag kautrēties katrus interesentus rūpīgi izvaicāt. Ir jāpajautā par īrnieku nodarbošanos, ienākumu apmēru un ilgtermiņa plāniem attiecībā uz mājokli. Interesentus ir godīgi jāiepazīstina ar visām īpašuma lietošanas izmaksām. Jāvienojas par drošības depozīta apmēru (parasti 1-2 mēneši), līguma laušanas un apmaksas termiņu nosacījumiem laicīgi, to visu fiksējot arī īres līgumā.

Ja potenciālajiem īrniekiem pirmās iemaksas veikšana vienā piegājienā ir šķērslis un tiek lūgts maksājumu veikt pa daļām, tā ir pazīme, ka īrnieks var nebūt uzticams maksātājs un no šāda scenārija vēlams izvairīties. Personas, kas nav izveidojušas finansiālo “drošības spilvenu” savu 3-5 mēnešu ienākumu apmērā un nevar pilnvērtīgi veikt pirmo iemaksu, var regulāri kavēt maksājumus gan par īri, gan komunālajiem pakalpojumiem, un radīt uztraukumu.

Lai gan neizklausās pareizi, tomēr mazi bērni un mājdzīvnieki var jūtami ietekmēt īpašuma vizuālo stāvokli un ir liels riska faktos. Tāpēc daudzi izīrētāji šajā jautājumā nostāda striktus noteikumus. Lai mazinātu savu risku, šādā gadījumā var palielināt prasīto drošības depozīta apmēru.

Gadījumos, ka īpašumu izīrē, piemēram, divi vai trīs jaunieši, īres līgumu visdrošāk slēgt ar vienu no viņiem, no kura tālāk arī prasīt pilnu atbildību par notiekošo īpašumā un maksājumiem, atstājot viņu savstarpējos norēķinus viņu pašu pārziņā.

Vienu rezerves atslēgu no dzīvokļa ārdurvīm nepieciešams saglabāt arī sev, drošībai. Piemēram, ja dzīvoklī pēkšņi gadās kāda tehniska problēma, kas jāatrisina nekavējoties, bet paši īrnieki ir devušies projām, šī atslēga būs ļoti noderīga.

Dzīvokļa apskates, kurās tiek pārbaudīts dzīvokļa stāvoklis, no īpašnieka puses parasti tiek veiktas ne biežāk kā vienu reizi mēnesī, šo laiku iepriekš saskaņojot. Jo apmierinātāki būs īrnieki, jo ilgāk viņi īpašumā vēlēsies dzīvot un maksāt īres maksu, līdz ar to, kad viss ir kārtībā, pārspīlēt ar īpašuma inspekcijām nav nepieciešams. Tomēr, kad tiek kavētas īres maksas vai neievēroti citi nosacījumi, ar rīcību nevajag kavēties un uz pārkāpumu pamata jālauž īres līgums laicīgi.

Nekustamais īpašums ir liela vērtība. Cilvēkiem vienmēr būs nepieciešams, kur dzīvot, līdz ar to pieprasījums pēc īres īpašumiem vienmēr būs stabils. Svarīgi būt uzmanīgam un rūpīgi izvēlēties īrniekus, kā arī nodrošināt ar visu nepieciešamo, lai īres ienākumi būtu stabili un pats īpašums – drošībā.

www.db.lv